Tuigtear go bhfuil bord an ospidéil nua leanaí i mBaile Átha Cliath réidh le dul i muinín an dlí mura gcuirfear tús arís leis an obair thógála ar an láthair faoin tseachtain seo chugainn.

Tá fógra coicíse tugtha cheana féin ag an mbord don chomhlacht tógála BAM agus ceaptar go mbeidh sé sin istigh faoi cheann cúpla lá. 

Tuairiscítear go bhfuil imní ar BAM faoi na costais a bhaineann le scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm ar an láthair thógála i Rialto agus gur mian leo an cheist a réiteach sula dtosóidh an obair arís. 

Tá bord an ospidéil ag iarraidh, áfach, go gcuirfear tús leis an obair gan mhoill agus go réiteofar ceist na gcostas i gceann na haimsire. 

Tá cúiteamh á lorg ag BAM ar an Rialtas faoin moill a cuireadh ar an obair de bharr ghéarchéim an choróinvíris.

Maíonn siad go bhfuil comhlachtaí eile a bhfuil conarthaí oibreacha poiblí acu ag fáil íocaíochtaí ex gratia ón Stát ach nach bhfuil tada á thairiscint dóibhsean.