Léiríonn cáipéisí atá faighte ag RTÉ Raidió na Gaeltachta go raibh an-imní ar Roinn na Gaeltachta go mbeadh deacrachtaí móra ag Coláistí Gaeilge i mbliana agus go mb'fhéidir go mbeadh ar chuid acu éirí as an ngnó mar gheall ar chúinsí airgeadais. 

Tá an-imní léirithe ag feidhmeannaigh na Roinne sna cáipéisí - a fuarthas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise - go dtiocfadh titim mhór ar líon na mban tí a bheadh ag coinneáil scoláirí an samhradh seo agus go mbeadh coláistí ag baint leas as brúnna óige. 

Ní bheadh sé seo ag teacht leis an mbunaidhm a bhí ag Roinn na Gaeltachta nuair a bunaíodh Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge an chead lá riamh, a dúradh.

De réir na gcáipéisí, íocfar €75,000 in aghaidh an chúrsa ar an meán le Coláistí Gaeilge a mbeadh 500 duine óg ag freastal orthu agus a mbeadh táille míle euro íoctha acu.

Ag deireadh na Bealtaine, d'fhógair Roinn na Gaeltachta pacáiste cúitimh €4.73 milliún do na coláistí agus do na mná tí as cúrsaí Gaeilge na bliana seo a bheith curtha ar ceal mar gheall ar Covid-19.