Dúirt Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais leis an gcoiste Oireachtais maidir le Covid-19 gurb é an tosaíocht is práinní atá ag an Roinn a chinntiú go n-osclóidh scoileanna arís de réir na ngnáthshocruithe ach iad a bheith chomh sábháilte agus is féidir. 

Ag éisteacht den choiste ar maidin, dúirt Seán Ó Foghlú go raibh súil ag an Roinn treoracha a chur ar fáil do scoileanna faoi dheireadh na míosa seo.

Thug sé le fios gur próiseas dúshlánach, gabhlánach atá ann agus go bhfuil an scéal á phlé go mion le bainistíocht na scoileanna.

I measc na ndúshlán atá ann, a dúirt se, caithfear a chinntiú go mbeidh scaradh sóisialta i bhfeidhm ar bhusanna scoile agus go mbeidh rialacha glantacháin agus sláinteachais sna scoileanna chomh dian agus is féidir.

Dúirt Seán Ó Foghlú freisin go bhfuil leasuithe ar an gcuraclam agus scrúduithe na bliana seo chugainn i bhfianaise ghéarchéim an choróinvíris á gcaibidil chomh maith. 

Beidh breis airgid á lorg ar an Roinn Caiteachais Phoiblí le cleachtais nua a chur i bhfeidhm sna scoileanna, a dúirt sé.