Tá gearán déanta le hOifig an Choimisinéara Teanga faoi chomhfhreagras i mBéarla amháin a deirtear atá a fháil ag bunscoileanna Gaeltachta ón Roinn Oideachais.  

Dúirt príomhoide bunscoile amháin i nDún na nGall nach raibh de rogha ag lucht na scoile ach an comhfhreagras a aistriú go Gaeilge iad féin sula gcuirfí ar aghaidh chuig tuismitheoirí é.

Cé gur iarradh comhfhreagras i nGaeilge ar an Roinn, deir an príomhoide gur leanadh den chomhfhreagras i mBéarla amháin.  

Is cosúil go bhfuil neamhiontas á dhéanamh ag an Roinn Oideachais den Ghaeilge agus den Ghaeltacht, a dúirt an príomhoide.  

Rinne Oifigeach Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt, Dónall Ó Cnáimhsí, gearán leis an Choimisinéir Teanga ar son na scoile, agus tá sé i gceist aige gearán a dhéanamh fosta leis an Aire Odeachais Norma Foley agus le Príomhchigire na Roinne Oideachais.

An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill 

I ráiteas a chuir an Roinn Oideachais ar fáil do RTÉ Raidió na Gaeltachta, deirtear gur chuir an Roinn eolas chuig scoileanna le gairid maidir le Covid-19 agus athoscailt scoileanna, i measc nithe eile. 

Deirtear sa ráiteas go raibh an t-eolas seo i mBéarla ar an chéad dul síos agus go raibh leagan Gaeilge curtha ar shuíomh na Roinne ina dhiaidh sin.  

Deir an Roinn go ndéanann siad a ndícheall i gcónaí eolas a chur ar fáil go sa dá theanga ag an am céanna. Deir siad go bhfuil aiféala orthu nach raibh siad in ann é sin a dhéanamh an uair seo mar gheall ar mhoill a bheith ar na cáipéisí Gaeilge.

Mhaígh an Comhairleoir Contae i nDún na nGall Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig go bhfuil sárú a dhéanamh ar chearta teanga ag an Roinn Oideachais.

Dúirt sé gur phléigh sé an cheist seo inné leis an Choimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill agus gur iarr sé ar an Teachta Dála Neamhspleách Thomas Pringle an cheist a tharraingt anuas sa Dáil.

Tá an rialtas úr ag leanstan den dímheas a tháispeáin an rialtas deireanach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht, a dúirt an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig.