D'fhéadfaí an dlí a chur ar 26 teach tábhairne faoi rialacháin sláinte poiblí agus dlíthe ceadúnaithe a shárú ó rinneadh maolú ar shrianta Covid-19 an tseachtain seo caite. 

Ceadaíodh do bhialanna agus do thithe tábhairne a bhfuil seirbhís bia acu oscailt arís nuair a leasaíodh na srianta.

Deir na Gardaí go ndearna siad iniúchadh ar bheagnach 3,000 teach tábhairne an deireadh seachtaine seo caite agus go raibh an chuid is mó díobh ag cloí leis na rialacháin. 

Ní raibh seirbhís bia á cur ar fáil ag roinnt acu, áfach, agus ní raibh custaiméirí ag fanacht amach óna chéile mar ba cheart i roinnt eile.  

Níl cead deochanna meisciúla a thabhairt do dhaoine mura n-ordaíonn siad béile a chosnaíonn €9 ar a laghad, agus níl cead ag custaiméirí fanacht níos faide ná uair agus trí cheathrú i dtithe ceadúnaithe.

Tá eolas faoi na tithe a deir na Gardaí nach raibh ag cloí leis na rialacháin curtha acu chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí. 

Is féidir fíneáil €2,500 agus / nó suas le sé mhí sa phríosún a ghearradh ar chiontóirí.