D'iarr uachtarán Chumann na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí, Alan Mongey, ar thuismitheoirí gan dul ar saoire thar lear an samhradh seo má theastaíonn uathu a gclann a chur ar ais ar scoil san fhómhar.

Dúirt Alan Mongey freisin go mbeidh sé an-dúshlánach na daltaí ar fad a thabhairt ar ais chuig na meánscoileanna i mí Mheán Fómhair agus iad a choinneáil méadar óna chéile mar atá leagtha amach sna rialacha faoi scaradh sóisialta.

Caithfear na scoileanna a oscailt arís ar bhealach sábháilte, a dúirt sé, ach tá tuilleadh acmhainní de dhíth lena aghaidh.

Tá sé molta ag urlabhraí oideachais Pháirtí an Lucht Oibre Aodhán Ó Ríordáin go bhfostófaí athmhúinteoirí mar réiteach ar chuid de na fadhbanna a bheas ag na scoileanna san fhómhar.

Mhaígh sé go mbeadh iarmhúinteoirí in ann an saineolas atá acu a roinnt agus  treoir a thabhairt do mhúinteoirí óga freisin.