Measann an Coimisiún Eorpach go mbeidh an cúlú eacnamaíochta atá i ndán do thíortha an euro i mbliana níos measa ná a ceapadh roimhe seo.

Dar leis an gCoimisiún freisin nach mbeidh borradh chomh mór faoi gheilleagair na dtíortha sin an bhliain seo chugainn agus a bhí tuartha.

Mar leis an tír seo, is cúlú 8.5% i mbliana agus borradh 6.25% an chéad bhliain eile atá tuartha.

Tagann seo a bheag nó a mhór lena bhfuil tuartha ag an gCoimisiún do gheilleagair thíortha an euro trí chéile.

Cúlú 8.7% atá rompu i mbliana agus borradh 6.1% an bhliain seo chugainn, a deirtear.

I dtús na Bealtaine, cúlú 7.7% a bhí tuartha ag an gCoimisiún agus borradh 6.3% an bhliain seo chugainn.

Deirtear gurb iad an Fhrainc, an Iodáil agus an Spáinn na tíortha is mó atá ag fulaingt de bharr ghéarchéim an choróinvíris.