Tá foláireamh tugtha ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go bhféadfadh os cionn 50 ionad cóireála uisce a chuireann uisce ar fáil do mhilliún duine cliseadh agus go bhféadfadh sláinte daoine a bheith i mbaol dá bharr.

I dtuarascáil bhliantúil na Gníomhaireachta, deirtear go bhfuil éiginnteacht ann faoin obair fheabhsúcháin atá le déanamh ag Uisce Éireann ar na hionaid chóireála agus go bhfuil amhras ar dhaoine faoi shábháilteacht an uisce de bharr na siléige seo. 

Mar sin féin, deirtear sa tuarascáil go bhfuil feabhas mór tagtha ar chaighdeán an uisce sa tír.

Tugtar le fios go raibh 99% de na samplaí a tógadh as 900 foinse uisce sa tír ag cloí leis an gcaighdeán don léibhéal baictéar agus ceimiceán atá ceadaithe.

Deir an Ghníomhaireacht freisin go bhfuil imní orthu nach n-éireoidh le hUisce Éireann an sprioc a bhaint amach gach píopa luaidhe a thógáil amach as an soláthar náisiúnta uisce faoin mbliain 2026.

De réir an ráta dul chun cinn atá ann faoi láthair, ní bheidh an luaidhe bainte amach as an gcóras go ceann 60 bliain eile, a deirtear.

Tá sé ráite ag Uisce Éireann nach bhfuil luaidhe ar bith sna hionaid chóireála anois ná sa soláthar uisce náisiúnta.

Deir siad go bhfuil siad ag athrú 180,000 ceangal a bhfuil luaidhe iontu mar chuid de Chlár Laghdaithe Silte €500 milliún.