Tá an Garda Síochána le tús a chur le maoirsiú ar thithe tabhairne go náisiúnta ó tháthnóna inniu amach lena chinntiú go bhfuil siad ag cloí le rialacha maidir le leathadh an choróinvíris a chosc.

Deirtear go bhfuil imní á léiriú ón bpobal agus ó ionadaithe lucht gnó nach bhfuiltear ag cloí leis na rialacha mar is ceart i dtithe tabhairne áirithe ó athosclaíodh iad arís ag tús na seachtaine seo.

Cuirfear cód chuig Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí i gcás aon ionad a deirtear atá ag sárú na rialacha.