Dúirt an tAire Airgeadais,Paschal Donohue nach bhfuil a fhios aige cén fad eile a leanfaidh an Scéim Fóirdheontais Pá Shealadaigh, ach nach dtiocfaidh deireadh leis go tobann.

'Tá sé ag coinneáil 400,000 duine i bpostanna faoi láthair' a dúirt an tAire.

'Dá gcuirfí deireadh anois leis, tá an baol ann go gcaillfí na postanna' a dúirt Paschal Donohue.

Maidir leis an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime, dúirt an tAire Donohue go gcaithfeadh an Rialtas féin cinneadh a ghlacadh i dtaca le cé chomh fada eile a leanfar leis.

Dúirt an tAire freisin go dtuigeann sé an brú atá ar earnáil an fháilteachais sa stát, agus go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh ar an gCáin Bhreis Luacha ansin a laghdú.