Léiríonn figiúirí atá foilsithe inniu ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) go bhféadfadh ró-mheastachán a bheith déanta maidir le líon na marbh de bharr na géarchéime sláinte Covid-19.

1,709 duine a bhásaigh sa Stát de bharr na paindéime idir 11 Márta-16Meitheamh 2020 de réir na bhfigiúirí oifigiúla.

D'fhéadfadh sé áfach a dúradh gur taifeadadh 600 bás breise sna figiúirí seo, inar cláraíodh iad mar bhásanna a raibh an víreas corónach ina chionsiocair leo.

Ró-mheastachán de 600 d'fhéadfadh sé

Deirtear anois áfach go bhféadfadh sé nárbh é an coróinvíreas ba chúis go príomha le bás na n-othar seo, cé go raibh an víreas tolgtha acu ag an am.

D'fhógair an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais Simon Harris go bhfuiltear le €8.4m d'infheistíocht a dhéanamh i dtaighde imdhíoneolaíochta féachaint le dul i ngleic le Covid-19.

An tAire Simon Harris i lár báire

Díreofar an t-airgead i dtreo Choláiste na Tríonóide,Baile Átha Cliath.

Tá tacaíocht airgid ag teacht ó Bhanc Aontas Éireann.

An Dr.Tony Holohan

Ar ábhar eile, tá an Taoiseach Micheál Martin tar éis a omós a léiriú don Phríomh Oifigeach Leighis,Tony Holohan atá ag éirí as a chuid cúraimí go sealadach mar go bhfuil a bhean chéile ag fáil cóir leighis don ghalar ailse.