Tá dréachtphlean aontaithe idir Éirinn agus an tAontas Eorpach féachaint le himpleachtaí an Bhreatimeachta ar an tír seo a laghdú.

Féachann sé leis an rómhaorlathas ar earraí Éireannacha a bheadh á n-easportáil thríd an Bhreatain chuig an Eoraip a mhaolú.

Beidh lánaí speisialta curtha i leataobh do lucht easportála ón tír seo chomh luath is a thagann siad óna báid farantóireachta sa Bhreatain ag tabhairt aghaidh ar mhór-roinn na hEorpa.

Caithfidh na baillstáit glacadh leis an bplean.

Má ghlactar leis, caithfear athrú a chur ar rialacha an Aontais Eorpaigh faoin mbealach a gcuirtear táirgí ar an margadh aonair.