Dúirt Áine Lynch ó Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí go bhfuil muintireacha ag iarraidh go rachadh a gclann ar ais ar scoil go lánaimseartha san fhómhar ach go mbeidh dúshláin éagsúla ag scoileanna éagsúla.

Tá ionadaithe ó mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí araon ag labhairt inniu ag éisteacht den choiste Oireachtais ar Covid-19 faoi na rialacha a chuirfear i bhfeidhm nuair a théann leanaí ar ais ar scoil.

Dúirt an Tanáiste Leo Varadkar go bhfuil sé dóchasach go bhféadfar scoileanna agus coláistí a oscailt ina n-iomláine san fhómhar.

Mhaígh sé go bhfuil ré nua ann anois ach go bhféadfadh cúrsaí athrú arís má thagann an coróinvíreas ar ais.

I dtreoir eatramhach a d'fhoilsigh an Roinn Oideachais inné, moltar gur méadar amháin - seachas dhá mhéadar - an spás a bheadh idir scoláirí dara leibhéal.

Moltar an spás céanna sna bunscoileanna, más féidir.

Chuir Deirdre McDonald ó Chumann na Meánmhúinteoirí fáilte roimh riail an mhéadair amháin, ach thug sí le fios nach mbeadh na daltaí ar fad in ann dul ar ais chuig an scoil in éineacht dá barr.