Tá Comhairle Thithíocht Shóisialta na hÉireann ag iarraidh ar an Aire Tithíochta Darragh O'Brien cinneadh deimhneach a dhéanamh faoi phlean tithíochta do dhaoine aosta i bhfianaise Covid-19.

Dar leis an ngrúpa gur mór an dúshlán a bheas ann don Rialtas plean den sórt seo a chur i dtoll a chéile. 

Má tá an plean seo le dul i ngleic le riachtanais tithíochta na tíre, a deir siad, caithfear tithe sóisialta a thógáil ar bhonn ollmhór arís.

Tá práinn ar leith ag baint le tithíocht do sheanóirí. De réir figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh, ardóidh an líon daoine os cionn 65 bliain ó 629,800 in 2016 go dtí beagnach 1.6 million faoi 2051.