Tá sé ráite ag saineolaí sláinte poiblí go gcaithfidh an Rialtas féachaint arís ar cheist an choraintín éigeantaigh do thaistealaithe.

Faoi láthair, iarrtar ar dhaoine a bhí thar lear fanacht amach astu féin ó dhaoine eile ar feadh coicíse.

Thug an tOllamh Gabriel Scally ó Ollscoil Bhriostó i Sasana le fios, áfach, nach bhfuil an córas seo sách láidr. 

Dúirt sé cé gur cheart go mbeadh cead ag daoine taisteal thar lear gur cheart freisin go mbeadh iallach orthu dul ar coraintín ach a d'fhillifidís ar Éirinn.

Mhaígh sé go bhfuil neart óstán gar d'aerfoirt a bheadh feiliúnach mar láithreacha coraintín.

Dúirt an víreolaí Kim Roberts, ollamh cúnta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, go leagann stráitéis an Rialtais an iomarca béime ar fhreagracht phearsanta daoine. Dar léi gur chóir daoine a chur ar coraintín éigeantach sna hóstáin.  

Léiríonn suirbhé a rinneadh thar ceann na Roinne Sláinte go bhfuil méadú tagtha ar an líon daoine atá imníoch faoin ngalar Covid-19. 

Ní chreideann ach 49% de na daoine a ghlac páirt sa suirbhé go bhfuil an chuid is measa den ghéarchéim thart, i gcomparáid le 62% trí seachtaine ó shin.

De réir an tsuirbhé freisin, creideann os cionn 30% de dhaoine go bhfuil cúrsaí á dtabhairt ar ais mar a bhí go róthobann.