Tá ionadaithe ó ghnóthais bheaga agus mheánacha le labhairt ag éisteacht den choiste speisialta Oireachtais inniu faoi na dúshláin atá rompu agus maolú déanta anois ar fhormhór na srianta sóisialta a bhaineann leis an ngalar Covid-19.

Tá lucht gnóthas beag agus meánach ag iarraidh go gcuirfí pacáiste tarrthála €15 billiún ar fáil don earnáil.

Tá siad ag iarraidh €6 bhilliún den mhéid sin láithreach mar gheall ar na deacrachtaí móra airgeadais atá acu, a deir siad.

Beidh a gcás féin a dhéanamh ag ionadaithe ón earnáil failteachais inniu freisin. 

Tiocfaidh an Dáil le chéile arís san Ionad Náisiúnta Comhdhála i mBaile Átha Cliath inniu, tráth a chaithfear vóta ar chaiteachas sa mbreis i gcuid de na ranna rialtais i bhfianaise ghéarchéim an choróinvíris. 

Meastar go mbeidh caiteachas d'os cionn €19.8 billiún ar an Roinn Sláinte i mbliana. Sin ardú €5 billiún ar an méid a leagadh amach do chúrsaí sláinte sa Bhuiséad.

Beidh os cionn €1.4 billiún caite ag Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, ar ardú €400 milliún é. Is mar gheall ar na tacaíochtaí atá á dtabhairt do ghnólachtaí le linn na géarchéime sláinte atá an t-airgead breise seo le caitheamh.