Mark Daly as Fianna Fáil atá tofa ina Chathaoirleach ar Sheanad Éireann agus an chéad chruinniú den fhoras sin ar bun tráthnóna.

Tiocfaidh sé i gcomharbacht ar Denis O’Donovan sa ról seo.

Is í an t-iar-Aire agus iar-TD Regina Doherty a bheidh ina ceannaire ar an teach uachtarach.

Chomh maith le cathaoirleacht a dhéannamh ar chruinnithe den Seanad, déanann an Cathaoirleach ionadaíocht ar an Seanad ag cruinnnithe idirnáisiúnta, agus bíonn ina bhall de Chomhairle an Stáit. Cuireann  an Chomhairle comhairle ar an Uachtarán.

Ina theannta sin, bíonn an Cathaoirleach ina bhall den Choimisiún a fheidhmíonn in áit an Uachtaráin nuair atá an tUachtarán as láthair nó gan bheith in inmhe a dhualgais a chomhlíonadh.

D’aimnigh Micheál Martin na 11 ball nua don Seanad díreach tar éis a cheapúchán mar Thaoiseach ar an Satharn, rud a chuir ar chumas an tseanaid an cruinniú an lae inniu