Inniu atá na gnónna deireanacha a bhí dúnta ag srianta Covid-19 ag athoscailt.

Beidh fáil anois ar thithe ósta á bhfuil seirbhís bia iontu, bialanna, óstáin, gruaigeadóirí agus ionaid áilleachta, láithreacha turasóireachta agus siopaí. Beidh cead freisin ag suas le 50 duine freastal ar sheirbhísí eaglasta.

Ar ndóigh, ní  mór dóibh cloí leis na dianbheartais sláinte poiblí sna gnólanna seo uille, an scaradh sóisialta agus fearas cosanta á chaitheamh nuair a theastaíonn sé.

De bharr chinneadh an Rialtais roinnt de na dátaí agus spriocanna sa phlean don athoscailt a thabhairt chun cinn, atá an athoscailt seo ag tarlú.

Fanfaidh riail an 2 mheadair i bhfeidhm d’áiteanna atá ag cur bia ar fáil, bialanna, tithe ósta srl. Ach sa chás nach bhfuil sé seo indéanta, is féidir leo 1 mheadar a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht atá smachtaithe agus fad atá beartais  eile maolaithe riosca curtha i gcrích.

105 nóiméad an t-uasmhéid ama a bheidh ag custaiméirí thithe ósta, agus beidh orthu béile ‘téagartha’ ar fiú €9 ar a laghad a cheannach.

An t-aon chineál gnó á bhfuil srianta fós i bhfeidhm orthu iad clubanna oíche agus dioscónna.

Seasann  comhairle an Rialtais i leith obair ón mbaile, agus ba cheart d’aon duine atá is inmhe é sin a dhéanamh leanúint de.