San óráid a thug sé tar éis dó a bheith tofa ina Thaoiseach inniu, thagair Micheál Martin do bheirt iarThaoiseach ó Fhianna Fáil, Seán Lemass agus Jack Lynch.

Thug Micheál Martin an bheirt sin mar údarás agus dúirt "nuair a bhí Seán Lemass agus Jack Lynch san áit ina bhfuilim anois, dúirt siad gur chóir do dhuine ag dul isteach in oifig an Taoisigh agus glacadh le ról chomh tábhachtach le ról an Taoisigh, amhras agus buarthaí a bhreith leo. Aontaím go hiomlán leis na tuairimí seo."

Leag Micheál Martin amach a phríomhchúspóir agus é ag glacadh le post an Taoisigh: 

"Seo oifig gur chóir do dhuine glacadh leis ar an gcoinníoll seo amháin, ar mhaithe le leas an phobail, an mhaith choiteann, agus seo an rud a dhéanaim inniu.

Tá a fhios agam go rímhaith agus is maith is eol dom na héachtaí agus an obair shuntasach atá déanta ag mórchuid romham a rinne seirbhís ar son na tíre mar Thaoisigh, agus go háirithe an ghlúin ceannairí ó mo pháirtí féin a spreag mé nuair a thosaigh mé amach ar dtús ag cur spéise sa pholaitíocht."

Thug Micheál Martin le fios gurb é géarchéim an choróinvírís an dúshlán is práinní atá roimh an Rialtas nua  - idir an galar a chloí agus borradh a chur faoin ngeilleagar arís.