Tá a bheannacht tugtha ag an Rialtas do mhaolú eile ar shrianta ón Luan seo chugainn ar aghaidh le cosc a chur ar scaipeadh Covid-19. D'fhógair an Taoiseach tráthnóna go ndéanfar i bhfad níos mó srianta a mhaolú anois ná mar a bhí luaite sa dara chéim den phlean atá le teacht i bfheidhm Dé Luain.

Beidh cead anois ag daoine taisteal aon áit sa Chondae ina bhfuil cónaí orthú agus beidh tithe ósta agus leaba agus bricfeasta i ndán oscailt arís ag tús na míosa seo chugainn. Beidh cead ag ionaid siopadóireachta oscailt arís i lár na míosa seo.

Tráthnóna indiaidh cruinniu comhaireachta thug an Taoiseach a bheannacht don dara chéim den phlean le sochaí agus gelleagair na tíre a chur i mbun oibre arís agus d'fhógair sé go bhfuil dlús le cur le tuilleadh srianta a mhaolú ó Dé Luain ar aghaidh.

Tá codanna de chéim 3 agus céim a 4 de phlean an Rialtais tugtha chun cinn, a dúirt an Taoiseach agus is 4 chéim ar fad a bheidh sa phlan anois ináit an 5 cinn a bhí sa phlean go dtí seo.

Bhí súil roimhe seo go n-ardófaí an t-achar a mbeadh daoine abálta taisteal ón baile ó chúig cileaméadar go 20 ciliméadar ón Luan seo chugainn ar aghaidh. Ach d'fhógair an Taoiseach tráthnóna go mbeidh cead anois ag daoine taisteal aon áit sa Chondae ina bhfuil cónaí orthú agus suas le 20 cileaméadar isteach i gCondae eile má tá cónaí orthú cóngearadh don teorainn.  Cuirfear deireadh le srianta taistil ar an naoiú lá fichid den mhí seo.

Beidh tithe ósta, leaba agus bricfeasta agus brúanna abálta foscailt arís, trí seachtainí níos luaithe ná mar a bhí beartaithe ag deireadh na míosa seo anois le borradh a chur faoin earnáil turasóireachta arís. Beidh cead ag tithe pobail agus ag tithe tabhairne a chuireann béiltí ar fáil foscailt arís ag deireadh na míosa chomh maith.

Féadar siopaí a oscailt ón Luan agus ionaid siopadóireachta a oscailt arís seachtain ón Luan seo ar aghaidh le srianta áiríthe. Iarrfar ar mhiondíoltóirí móra a gcuid uaireanta oscailte a scaradh amach agus gan foscailt roimh a leath indiaidh a 10 ar maidin lena chinntiú nach mbeidh seirbhísí iompair poiblí ró-ghnoitheach.

Beidh suas le seisear abálta cuairt ghairid a thabhairt ar theach eile agus féadfar marglanna agus leabharlanna a oscailt arís má chloítear le bearta áiríthe scartha sóisialta.

Beidh cead fosta ag grúpaí beaga daoine cuairt a thabhairt ar thithe dhaoine atá os cionn trí scór go leith bliain d'aois agus ar thithe dhaoine leochailleacha má chaitheann siad miotógaí agus clúdachaí aghaidhe.

Beidh cead áiteacha súgartha do pháistí a oscialt arís ón Luan, má dhéantar maoirseacht orthú agus féadar imeachtaí spóirt agus campaí samhraidh a chur ar siúl muna mbíonn níos mó ná cúig dhuine dhéag i láthair ag an am chéanna.

Beidh suas le cúig dhuine 'is fiche abálta freastal ar shocraidí ón Luan ar aghaidh.