Bhí easnamh €6.143 billiún sa Státchiste i mí na Bealtaine, de réir figiúirí a foilsíodh inniu. Is suntasach an méid é i gcomparáid leis an easnamh €63 millún a bhí ann an mhí chéanna anuraidh. 

Dearbhaíodh gur caitheadh €4.175 billiún, nó 19%, níos mó ná a bhí beartaithe mar gheall ar na beartais éagsúla a tugadh isteach le dul i ngleic le Covid-19.

Ba iad an Roinn Sláinte agus an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirice Sóisialaí is mó an chaith an t-airgead seo. 

Mar sin féin, gnóthaíodh €1.224 billiún níos mó i gcáin chorparáide ná an mhí chéanna anuraidh.

Dúirt an Roinn Airgeadais nach raibh aon choinne leis an amhantar seo agus gur dála eisceachtúla ba chúis le sciar mór de. 

Thug an Roinn le fios freisin nach raibh an laghdú ar cháin bhreisluacha agus ar cháin ioncaim faoi Bhealtaine chomh dona agus a tuaradh.