Tá Iascach Intíre Éireann agus Foras na Mara ag obair i gcomhar le chéile féachaint le fáil amach céard is cúis le haicíd neamhghnách atá ag dul do bhradáin fhiáine i roinnt aibhneacha sa tír, go háirithe san iarthar.

Is aicíd aineoil í seo a chuireann spotaí dearga ar chraiceann an bhradáin. 

Fuarthas roinnt bradán a raibh an donacht orthu in Abhainn na Gaillimhe, in Abhainn na hOirimhe agus sa Mhuaidh i Maigh Eo, sa Leanainn i nDún na nGall agus sa Bhóinn i gCo na Mí.

Gríos dearg, smáil fola agus othrais ar chraiceann an iach is ea na comharthaí sóirt.

Chomh maith leis sin, bíonn cuma mharbhánta ar bhradáin a bhfuil an galar orthu, a dúirt an Dr Paddy Gargan ó Iascach Intíre Éireann.

Tá an áisíneacht ag impí ar shlatiascairí a bheireann ar bhradáin atá buailte ag an aicíd meáchan agus dealramh na n-iach a thaifeadadh agus an t-eolas a sheoladh chucu.

Le roinnt seachtainí, tuairiscíodh cásanna den aicíd chéanna i mbradáin sa Danmhairg, san Iorua agus in Albain.

Anuraidh, fuarthas tuairiscí ar 56 bradán i seacht n-abhainn déag sa tír seo a bheith buailte ag an donacht. Rinneadh formhór na dtuairiscí i mí an Mheithimh agus i mí Iúil. 

Thug Declan Cooke, cigire iascaigh le hIascach Intíre Éireann, go bhfuil na bradáin inite agus nach bhfuil fianaise ann lena mhalairt a chruthú go fóill.