Tá laghdú suntasach tagtha le seachtain ar an líon daoine atá ag fáil na híocaíochta speisialta dífhostaíochta a tugadh isteach dhá mhí ó shin mar gheall ar an gcoróinvíreas.

543,200 duine a fuair an íocaíocht an tseachtain seo, ar laghdú 36,200 é in imeacht seachtaine, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirice Sóisialaí. 

Liúntas seachtainiúil €350 atá san íocaíocht seo a thugtar do dhaoine atá dífhostaithe de bharr na géarchéime sláinte.

Tá deireadh le teacht leis an liúntas Dé Luain seo chugainn ach tá sé tugtha le fios ag an Aire Regina Doherty go gcuirfear síneadh leis. Dúirt sí go ndéanfar roinn leasuithe air chomh maith.

Tá an líon daoine a fhaigheann íocaíocht faoi scéim eile tar éis ardú, áfach. 

Tá os cionn 508,000 duine ag baint sochair anois as an scéim fóirdheontas pá faoina n-íocann an Stát céatadán de gcuid pá. 

De réir na scéime, íocann an Stát suas le 70% den phá na n-oibrithe fad is nach ligeann a bhfostóir chun siúil iad.