Tá se ráite ag Cumann Chomhairleoirí Ospidéal na hÉireann nach bhfuil an Stát ag fáil luach a chuid airgid as an margadh a rinneadh leis na hospidéil phríobháideacha mar chuid de na beartais a tugadh isteach chun cosc a chur ar leathadh an choróinvíris.

De réir an mhargaidh seo, tá an Rialtas ag íoc €115 milliún sa mhí le naoi gcinn déag d'ospidéil phríobháideacha le leapacha agus cúram a chur ar fáil d'easláin fad is ata brú mór ar na hospidéil phoiblí de bharr Covid-19.

Ag labhairt dó ag éisteacht de choiste speisialta Dála, dúirt urlabhraí na gcomhairleoirí nach bhfuil othair ná cáiníocóirí ag fáil luach a gcuid airgid as an socrú. 

Thug Martin Varley le fios nach bhfuil coibhneas cóir idir an t-airgead mór atáthar a chaitheamh agus an leas atáthar a bhaint as na hospidéil phríobháideacha.

Níl leas á bhaint ach as an tríú cuid de na leapacha sna hospidéil sin faoi láthair, a dúirt sé. 

Mhaigh sé go bhfágann an socrú nach bhfuil cúram sláinte mar is cuí á chur ar fáil do dhaoine atá an-dona tinn.

Caithear deireadh a chur láithreach leis an socrú, a dúirt Martin Varley, chun othair atá i mbaol a shábháil.

Tiocfaidh deireadh le conradh an Rialtais leis na hospidéil phríobháideacha ag deireadh na míosa seo.