Dúirt Uisce Éireann go bhfuil an soláthar uisce i gcodanna den tír á dhísciú go tréan mar gheall ar an teaspach agus an triomach.

Thug urlabhraí an chomhlachta Yvonne Harris le fios go mbaineann an fhaisnéis is deireanaí atá acu leis an tseachtain seo caite agus go bhfuil an méid uisce a ídíodh sa tír le linn dheireadh seachtaine na Cincíse fós le meas acu.

Tá 16 scéim uisce díscithe cheana féin agus tá 38 scéim eile i mbaol a ndíscithe, a duirt sí.

Dúirt Yvonne Harris freisin gurb é is dóichí go n-eiseoidh Uisce Éireann ordú caomhnaithe uisce uair éigin an tseachtain seo mar gheall ar an triomach. 

Cé go bhfuil laghdú mór ar an méid uisce atá á ídiú ag gnólachtaí ó tugadh srianta sóisialta isteach, a dúirt sí, tá tithe cónaithe ag ídiú dhá thrian den soláthar náisiúnta faoi láthair. 

D'achainigh sí ar an bpobal uisce a chaomhnú má thig leo.