Inniu an lá is teo den bhliain go dtí seo in Éirinn. Bhí an teocht chomh hard le 26.9 céim san Fhoirnéis, Baile Uí Fhiacháin, Co Mhaigh Eo tráthnóna. 

Os cionn 20 céim a bhí an teocht sa chuid is mó den tír ach bhí sé réasúnta cineálta i gCionn Mhálanna i bhfíorthuaisceart na tíre, áit a raibh sé aon chéim déag níos ísle ná san Fhoirnéis.

Beidh an teocht chomh hard le 26 céim in áiteanna arís amárach ach tiocfaidh claochmú ar an aimsir Dé Céadaoin tráth a fhuarós sé giota beag.

Deir Uisce Éireann gur dóigh go n-eiseoidh siad ordú caomhnaithe uisce go luath mar gheall ar an triomach. 

Deir an comhlacht go bhfuil ardú 20% tagtha ar an méid uisce atá á ídiú ó tugadh isteach srianta sóisialta le dul i ngleic leis an gcoróinvíreas.

Tá teaghlaigh ag ídiú 24 líotar breise sa ló ar an meán ar na saolta seo, a deir siad.