Tá trúpaí de chuid Fhórsaí Cosanta na hÉireann atá ar dualgas sa Liobáin le filleadh abhaile ag deireadh mhí an Mheithimh. Bhí siad le filleadh abhaile i mí na Bealtaine, ach cuireadh síneadh ama lena seal ansin, de bharr Covid 19.

Faoin am go bhfillfidh na trúpaí coimeádta síochána, beidh breis agus sé mhí caite acu sa Liobáin. Ansin, beidh orthu coicís a chaitheamh ag aonarú.

Tiocfaidh an chéad ghrúpa abhaile ar 21 Meitheamh agus an tarna grúpa ar 29 Meitheamh.