Tá sé ráite ag an Rialtas nach mbaineann an srian taistil taobh amuigh den teorainn 2 ciliméadar le héinne atá ag fulaingt foréigin nó ciapadh sa bhaile agus go bhfuil seirbhísí iomlána an stáit ar fáil dóibh.

Ag labhairt di ag preasócáid laethúil, dúirt Ard-Rúnaí Cúnta i roinn an Taoisigh, Liz Canavan nach mbeadh aon bhac taistil taobh amuigh den achar 2 chiliméadar ar éinne a bheadh ar thóir na seirbhísí úd. 

Tráth go bhfuil an rialtas ag iarraidh ar gach duine fanacht sa bhaile, tá an rialtas tuisceanach ar chás na ndaoine nach bhfuil a dtithe cónaithe ina dtearmann dóibh. 

Dúirt an tUasal Canavan, go bhfuil treoir tugtha do Ghardaí tosaíocht a thabhairt do dhaoine atá ag fulaingt i gcásanna foiréigne baile agus dheimhnigh go bhfuil seirbhísí éigeandála cuí ar fáil i gcónaí d'íospartaigh.