Tá an líon is airde othar a bhfuil an víreas corónach tolgtha acu i dtríospidéal i mBaile Átha Cliath. In Ospidéal Beaumont, tá 132 othar leis an víreas, 95 othar in Ospidéal San Séamas agus 84 in Ospidéal an Mater.

Léiríonn figiúirí na Feidhmeannachta Seirbhíse Sláinte agus atá feicthe ag RTÉ go bhfuil 74 othar in Ospidéal Naomh Uinseann, 58 in Ospidéal Uí Chonghaile agus 34 othar araon in ospidéil an Chábháin agus Dhroichead Átha. 

Léiríonn an cháipéis go bhfuil 858 othar a bhfuil an víreas corónach Covid 19 deimhnithe le bheith tolgtha acu in Ospidéil na tíre fad agus atá 476 othar eile a bhfuil amhras ann fútha go bhfuil an víreas tolgtha acu agus atá fós ag fanacht ar thorthaí a dtástálacha. 

Tá na figiúirí cruinn suas go dtí'n iarnóin Dé Céadaoin an 8ú Aibreán.