I dTeachtaireacht sholúnta Cásca, tá a bhuíochas thar cheann phobal na tíre gafa ag Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, "...leo siúd go léir atá ag obair gan staonadh agus go neamhleithleach, ...chun pobail a choimeád slán agus folláin"

Dúirt an tUachtarán go gcreideann sé "...go neartóidh an fhreagairt sinn luachanna na comhbhá, na dáimhe, an chuimsithe agus na daonnachta roinnte."

Tá iomlán na teachtaireachta ar lean.