Ba cheart do bhaill den phobal atá imníoch faoi dhaoine a bheith ag sárú na rialacha taistil atá i bhfeidhm faoi láthair, a n-imní a chur in iúl do na Gardaí, a dúirt an Comhairleoir Contae Anthony Molloy.

Tá sé iontach tábhachtach go mbeidh aird a thabhairt ag daoine ar na rialacha seo deireadh seachtaine na Cásca, agus gan a bheith ag taisteal go háirithe agus cumhachtaí breise ag Gardaí anois chun déileáil le daoine atá ag sárú na rialacha, a dúirt an Comhairleoir Molloy.

Is mór an trua go bhfuil roinnt daoine sa phobal nach bhfuil ag cloí leis na treoracha, a dúirt sé. B'éigean na cumhachtaí breise seo a thabhairt do na Gardaí mar go raibh daoine sa phobal nach raibh ag tabhairt aird ar threoir an Rialtais, a dúirt an Comhairleoir Anthony Molloy. 

Ba cheart don phobal ar fad aird a thabhairt ar na rialacha maidir le taisteal agus Covid-19 agus glacadh le treoir na nGardaí, a dúirt an Comhairleoir Contae Terry Crossan.

Ní gá do phobal Inis Eoghain a bheith ag taisteal trasna na teorann le hearraí nó le breosla a fháil, mar go bhfuil achan rud le fáil go háitiúil agus níl leithscéal ag daoine a bheith ag taisteal óna gceantar féin, a dúirt an Comhairleoir Crossan.

Thréaslaigh sé le lucht gnó Inis Eoghain as an fhreastal mhaith atá a dhéanamh acu ar phobal an cheantair le linn na géarchéime seo.

Tá sé iontach tábhachtach go bhfaighfí an bhua ar an víreas, agus tá dualgas ar achan duine cloí leis na treoracha, agus go háirithe an treoir gan a bheith ag taistil, muna bhfuil géarghá ar fad leis.