Tá miondíoltóirí Debenhams lena gcuid siopaí in Éirinn a dhúnadh go buan de thoradh ghéarchéim an choróinvíris. Tá aon siopa dhéag ag an gcomhlacht sa tír seo agus tá thart ar 2,000 duine ag obair iontu.

Dúnadh na siopaí an mhí seo caite ach dúradh ag an am nach raibh ann ach beart sealadach.

Dúirt Debenhams leis an bhfoireann inniu, áfach, nach n-osclófar na siopaí arís nuair a bheas an ghéarchéim sláinte thart. Ceapfar leachtaitheoir don chomhlacht as seo go ceann roinnt laethanta, a dúradh. 

Tá siopaí ag Debenhams i dtrí áit i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach, i bPort Láirge, i dTrá Lí agus i nDroichead Nua, Co Chill Dara.

Tá cuid de na hoibrithe sna siopaí fostaithe ag comhlachtaí eile agus ní fios fós an gcaillfidh siadsan a bpoist.

Dúirt John Douglas ón gceardchumann Mandate go mbeidh siad ag iarraidh labhairt leis an leachtaitheoir chomh luath agus is féidir leis an margadh is fearr a fháil do na hoibrithe. 

Dúirt sé go bhfuil comhlachtaí miondíola go mór i mbaol mar gheall ar ghéarchéim an choróinvíris agus go mbeidh ar an Rialtas teacht i gcabhair orthu.