Creideann formhór an phobail go mbeidh bail níos measa ar an ngeilleagar an bhliain seo chugainn mar gheall ar an gcoróinvíreas agus tá an tríú cuid de dhaoine buartha faoina gcuid post, de réir suirbhé nua a foilsíodh inniu.

Tugtar léargas ar an mbealach a bhfuil muintir na hÉireann ag dul i ngleic le géarchéim an choróinvíris sa suirbhé a rinne an comhlacht Behaviour and Attitudes thar ceann RTÉ.

Dúirt 97% de dhaoine go raibh siad "buartha" faoi thionchar an choróinvíris agus dúirt 42% díobh go raibh siad "an-bhuartha."

Ceistíodh 1,016 duine idir 27 Márta agus 1 Aibreán. Tá an suirbhé céanna ar bun i gceithre thír déag eile.

Léirítear sna torthaí go bhfuil an-imní ar an bpobal ach go gceapann siad go bhfuil cúrsaí faoi smacht.

Creideann 80% de dhaoine go bhfuil an ghéarchéim á bainistiú go maith ag an Rialtas, agus tá bród ar fhormhór na ndaoine faoin tslí a bhfuil an tír agus oibrithe sláinte ag dul i ngleic leis an víreas.

Tá 91% de dhaoine den tuairim go mbeidh bail níos measa ar an ngeilleagar an bhliain seo chugainn. Creideann 41% de dhaoine go dtitfidh a bpá i mbliana agus tá imní ar dhuine as gach triúr faoina gcuid bpost.

Tá 20% de dhaoine a ceistíodh ag obair ón mbaile.

I dtaca le cúrsaí sláinte de, tá an-imní ar dhá trian de dhaoine os cionn 65 bliain d’aois go dtolgfaidh siad an coróinvíreas.

Fir, daoine aosta, daoine bochta agus daoine taobh amuigh de Bhaile Átha cliath is mó ata buartha faoin víreas a tholgadh.

Bhí aithne ag 25% de dhaoine a ceistíodh ar dhuine atá buailte ag an víreas.

De réir an tsuirbhé, tá scaradh sóisialta á chur i bhfeidhm ag 85% de dhaoine. 

Thar aon mheán eile, is ón teilifís is mó atá daoine ag fáil eolais faoi Covid-19. 85% de dhaoine atá ag brath ar an meán seo, a dúradh.