Is in Ospidéal Beaumont i mBaile Átha Cliath atá an líon is mó othar a bhfuil an galar Covid-19 orthu sa tír seo.

Léiríonn figiúirí nua atá feicthe ag RTÉ go bhfuil cóir leighis á cur ar 133 duine don ghalar san ospidéal sin.

Ina dhiaidh sin, tá 95 othar in Ospidéal San Séamas agus 87 in Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath. 

Taobh amuigh den phríomhchathair, tá 34 othar in Ospidéal Ginearálta an Chabháin agus 33 in Ospidéal Ollscoil Luimnigh. 

Tá na figiúirí seo i dtuairisc inmheánach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte atá curtha ar fáil don fhoireann tosaigh. 

Tugtar le fios sa tuairisc freisin go bhfuil 473 duine in ospidéil na tíre atá fós ag fanacht le torthaí na dtástálacha a rinneadh orthu don choróinvíreas. 

Tá an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ag teacht le chéile inniu leis na beartais atá i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an ngalar a phlé.

De réir na bhfigiúirí is déanaí, tá 174 duine básaithe le Covid-19 i bPoblacht na hÉireann agus tá 70 básaithe sa Tuaisceart. 

Tá an galar tolgtha ag 5,364 duine sa Phoblacht agus 1,158 ó thuaidh.