Tá Conradh na Gaeilge ag achainí ar an Rialtas ciste cúitimh a bhunú le teacht i bhfóirithint ar lucht na gcoláistí samhraidh Gaeilge atá buailte go dona ag éigeandáil an choróinvíris. Tá roinnt cúrsaí curtha ar ceal cheana féin. 

I ráiteas, dúirt an Conradh gur cheart cúiteamh a chur ar fáil do na dreamanna éagsúla atá ag brath ar na coláistí samhraidh sa Ghaeltacht. 

Áirítear ina measc sin, a dúradh, na mná tí, coistí na gcoláistí agus foireann lánaimseartha.

Dúradh nár mhór a chur san áireamh go mbíonn costais sheasta bhliantúla ar na coistí chomh maith agus go gcaithfear na hionaid ar fad a chothabháil. 

Dúirt uachtarán Chonradh na Gaeilge an Dr Niall Comer go bhfuil an baol ann nach mbeidh aon cheann de na cúrsaí samhraidh ar siúl i mbliana agus gur buille mór a bheas ann dó na coláistí. 

Mhaígh sé nach mbeidh sé d’acmhainn ag na coláistí a gcostais riaracháin a sheasamh gan teacht isteach na bliana seo.

Tá ról tábhachtach ag na coláistí samhraidh i saol eacnamaíochta na Gaeltachta ó thaobh cúrsaí fostaíochta agus turasóireachta, a dúirt sé, agus déanfar dochar as cuimse don Ghaeltacht má fhágtar ar an trá fholamh iad.

Iarradh sa ráiteas freisin nach gciorrófaí buiséid na Gaeilge agus na Gaeltachta le linn na géarchéime seo ná ina diaidh, mar a rinneadh in 2008.