Tá scéim tacaíochta airgeadais le bunú ag an Rialtas le cuidiú le hionaid altranais dul i ngleic leis an gcoróinvíreas i measc a gcuid othar.

Ionaid phoiblí agus ionaid phríobháideacha araon a bhainfeas sochar as an scéim shealadach seo a ndéanfar athbhreithniú air i gceann míosa. 

Dúirt oifigeach sinsearach i Roinn an Taoisigh Liz Canavan go dtabharfar an scéim isteach as seo go ceann cúpla lá de bhreis ar na beartais eile a d'fhógair an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an tseachtain seo caite.

Fógraíodh go gcuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte trealamh cosanta pearsanta, saineolas, agus oiliúint ar fáil d'ionaid altranais; go laghdófar an líon foirne a théann ó ionad go hionad; agus go gcuirfear lóistín agus seirbhís iompair ar fáil don fhoireann más gá. 

Chomh maith leis sin, tógfar teocht gach oibrí in ionaid altranais faoi dhó sa ló agus tabharfar toscaíocht do scagthástáil don choróinvireas i measc na foirne.