Dúirt Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil líon na dtástálacha don ghalar Covid-19 le dúbailt an tseachtain seo agus acmhainní breise curtha ar fáil chuige sin.

Dúradh go bhfuil saotharlanna nua agus leathchéad ionad tástála pobail bunaithe ar fud na tíre agus go mbeidh sé d'acmhainn thart ar 4,500 tástáil sa ló a dhéanamh feasta.

Chomh maith leis sin, tá tástálacha a dhéantar ar dhaoine sa tír seo á scrúdú i saotharlanna sa Ghearmáin. 

Tá súil go dtabharfaidh na beartais nua seo faoiseamh do na hospidéil a bhfuil brú millteanach orthu de bharr na géarchéime sláinte. 

Tá sé ráite ag dochtúirí sláinte poiblí gur seachtain chinniúnach atá amach romhainn in Éirinn ó thaobh leathadh an choróinvíris a cheansú. 

D'iarr siad arís ar an bpobal fanacht sa bhaile chomh fada agus is féidir, agus fanacht amach ó dhaoine eile má bhíonn comharthaí sóirt an ghalair orthu. 

Tá 158 duine básaithe le Covid-19 sa Stát agus tá sé tolgtha ag 4,994 duine ó thosaigh an ráig sa tír seo breis agus cúig seachatine ó shin.

Tá 236 ráig faoi leith den ghalar sa tír. Is in ionaid altranais atá 57 de na ráigeanna sin agus in ospidéil atá 43 díobh.