Tá os cionn 30,000 fostóir tar éis clárú le scéim fóirdheontas faoina n-íocfaidh an Stát céatadán de phá a gcuid oibrithe.

Scéim shealadach atá ann a bunaíodh chun cuidiú le fostóirí a bhfuil a ngnólachtaí buailte go dona ag an ngéarchéim sláinte. 

Íocfadh an Stát suas le 70% den phá i gcúinsí áirithe fad is nach ligeann an fostóir na hoibrithe chun siúil. 

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim atá ag riar na scéime agus deir siad go bhfuil €34 milliún íoctha acu le fostóirí cheana féin. 

Deir na Coimisinéirí go gcaithfidh fostóirí cuntas bainc a bhunú ar ros.ie le go mbeidh siad i dteideal na n-íocaíochtaí.