Tá an Rialtas chun iarraidh ar Chúntóirí Riachtanas Speisialta obair eile a dhéanamh fad is atá scoileanna na tíre dúnta mar gheall ar ghéarchéim an choróinvíris.

Iarrfar ar na cúntoirí cuidiú le seirbhísí riachtanacha poiblí eile agus faoiseamh a thabhairt d'oibrithe cúraim sláinte go háirithe. 

Tá 16,000 Cúntóir Riachtanas Speisialta sa tír agus tá an Rialtas ag iarraidh orthu clárú leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus cabhair a thairiscint. 

Iarrfar orthu teacht in áit altraí atá ag obair le leanaí faoi mhíchumas ionas gur féidir leis na haltraí sin dul ag obair sna hospidéil. 

Iarrfar ar roinnt eile leanacht orthu ag cur seirbhísí ar fáil ar ardáin dhigiteacha do na leanaí a raibh siad ag obair leo sular dúnadh na scoileanna.