Tá ciste speisialta carthanachta bunaithe chun cuidiú le seanóirí atá thíos leis de bharr ghéarchéim an choróinvíris.

Is iad Age Action agus Cumann Croise Deirge na hÉireann a bhunaigh an ciste a mbeidh feidhm leis ó amárach go mbeidh deireadh leis an éigeandáil.

Deir na carthanais go gcabhróidh an ciste le seandaoine na costais bhreise atá orthu ar na saolta seo a sheasamh. 

Tá airgead breise ag teastáil ó dhaoine le híoc as siopadóireacht a sheachadadh go dtí an doras, breosla, bealaí iompair, trealamh a dheisiú agus araile, a deir siad.

Deontas suas le €500 an teaghlach a bheas i gceist.