103 duine atá ag fáil cóir leighis in aonaid dianchúraim in ospidéil na tíre mar gheall ar an ngalar Covid-19, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Lárionad Faire um Chosaint Sláinte. 

Tá 37% de na daoine sna haonaid dianchúraim os cionn 65 bliain d'aois, a deir siad.

Dúirt Cumann Dianchúraim na hÉireann go bhfuil 107 duine ag brath ar mheaisíneacha anála agus go bhfuil 26 easlán eile  i mBaile Átha Cliath a bhfuil comharthaí sóirt an ghalair orthu i leapacha dianchúraim. Dúirt an Cumann go bhfuil brú mór ar na haonaid dianchúraim anois. 

Ag preasócáid i dTithe an Rialtais, dúirt oifigeach sinsearach i Roinn an Taoisigh Liz Canavan arís eile go bhfuil sé fíorthábhachtach go bhfanfadh daoine atá leochaileach istigh agus nach mbeidís ag corraí amach. 

Údar imní, a dúirt sí, go bhfuil neart seanóirí fós ag dul chuig oifig an phoist lena bpinsean a fháil. 

Dúirt Liz Canavan go bhfuil cead ag na daoine seo duine eile a ainmniú leis an íocaíocht a phiocadh suas thar a gceann. 

Thug sí le fios chomh maith go bhfuil cead ag suas le deichniúr freastal ar shochraid duine muinteartha leo. Ní mór do ghaolta na marbh fanacht amach óna chéile, áfach, a dúirt sí.