Tá na mílte duine a bhfuil a gcuid oibre caillte acu le híocaíocht leasa shóisialaigh ón Stát a fháil inniu.

Tá an íocaíocht le fáil ag daoine atá leagtha as obair de bharr na srianta atá tugtha isteach le forleathadh an choróinvíris a chosc,

Liúntas €350 sa tseachtain atá i gceist agus tá sé á chur ar fáil d'oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe nach raibh aon obair acu ó 13 Márta de thoradh na géarchéime sláinte. 

Tá iarratas déanta ag beagnach 400,000 duine ar an liúntas go dtí seo.

Tá sé ag dul do 300,000 díobh ar a laghad ach diúltaíodh don 100,000 eile ar an mbonn go raibh earráid ar an bhfoirm iarratas, sin nó níl siad ina theideal.

Chomh maith leis sin, chuir na scórtha míle duine isteach ar an liúntas faoi dhó. 

Tá 90% de na hiarratais atá ceadaithe próiseáilte agus tá na híocaíochtaí á gcur isteach i gcuntais bhainc inniu.

Beidh an liúntas ar fáil a fhad a mhairfeas an éigeandáil.