Ag cruinniú a bhí idir ceardchumann iriseoirí an NUJ & urlabhraí cumarsáide Fhianna Fáil inniu, dúirt an NUJ nach seirbhís áitiúil amháin atá sna nuachtáin áitiúla ach seirbhís náisiúnta agus daonlathach go háirithe sa ghéarchéim covid19. Iarradh ar an Rialtas na postanna atá gcailliúint sna nuachtáin áitiúla a shábháil.

Bhí cruinniú ag baill de cheardchumann iriseoirí an NUJ le hurlabhraí cumarsáide Fhianna Fáil inniu lena chur ina luí air an tábhacht a bhaineann le tarrtháil a thabhairt ar iriseoirí atá ag cailleadh fostaíochta le nuachtáin réigiúnacha ó thosnaigh géarchéim an choróinvíris.

Mar thoradh ar laghdú ar an ioncam ó fhógraíocht ag gnólachtaí, tá iriseoirí agus oibrithe eile i ngrúpaí nuachtán Iconic agus CelticMedia ag cailleadh fostaíochta go buan nó go sealadach. Inné chaill 8 a bpost i nuachtán an Limerick Leader inné.

Ó chuir an coróinvíreas deireadh le cúrsaí reatha ar nós cúirteanna, spórt, ócáidí sóisialta agus eile tá cuid mhór iriseoirí a bhí fostaithe go buan agus saoririseoirí as obair agus as airgead.

Tá cuid de na hIriseoirí as obair go ceann 6 seachtaíní i nuachtáin ar nós,  An Clare Champion, Longfort Leader, Leinster Express agus Donegal Democrat. 

Tá an Limerick Leader ar leis an grúpa Iconic é, ar cheann de na nuachtáin is measa a buaileadh agus 8 bpost caillte ansin inné.

Deir Gearóid Mac Lochlainn, as Béal Leice i gContae Fhear Manach, agus atá ina shaoririseoir leis an Irish News, nach bhfuil ach beagán oibre aige le tamall de bharr na géarchéime. "Tá aitheantas tugtha ag an Taoiseach Leo Varadkar do obair na n-iriseoirí, a deir sé, ach caithfidh an Rialtas níos mó a dhéanamh anois agus labhairt leis na fostóirí sna nuachtáin feachaint le cuidiú leis an tionscal."

Deir an saoririseoir Saoirse McGarrigle as Contae Loch Garman nach rabh aon duine ullmhaithe don Chovid 19 seo agus go raibh an eacnamaíocht ag déanamh go maith go dtí gur tharla sé. Mholfadh sí féin "go nglacfadh na nuachtáin áitiúla le fógraíocht agus go ndéanfaí socrú le go bhfeadfaidís íoc aisti níos déanaí nuair a bheadh an ghearchéim thart."

Inniu bhí cruinniú ag baill de cheardchumann NUJ na Iarthair le hurlabhraí cumarsáide Fhianna Fáil faoi tharrtháil a thabhairt ar iriseoirí atá buailte de bharr na géarchéime.

Tá Dara Bradley ón Churadh Connachtach i nGaillimh ina chathaoirleach ar chomhairle stiúrtha náisiúnta an NUJ agus chuir a thoscaireacht siúd ina luí ar Jack Chambers, Fianna Fáil gur seirbhís dhaonlathach atá sna nuachtáin áitiúla. Deir Dara: "Tá brú ar an tionscal , tá laghdú tagtha ar an fhógraíocht do na nuachtáin, tá deacrachtaí ag léitheoirí an páipéar a fháil mar go bhfuil cuid mhaith de na siopaí dúnta. Tá daoine amuigh faoin tuath nach bhfuil leathanbhanda acu agus tá seandaoine nach bhfuil ábalta an nuachtán a fháil ar líne. Tá muinín ag an phobal as nuachtáin áitiúla mar fhoinse chun an scéal Covid 19 seo a chlúdach go húdarásach. Muna bhfaighimid tacaíocht anois ón Stát ní bheimíd in ann an obair seo a dhéanamh anois, mar beimíd dúnta. Is meas é an tseirbhís áitiúil seo don daonlathas, agus díreach cosúil le RTÉ, caithfimíd í a shábháil.

Ina óráid Lá Fhéile Pádraig, thug an Taoiseach aitheantas ar leith do thábhacht na meán chumarsáide le linn na gearchéime Covid 19 seo . 3 lá ó shin rinne rúnaí náisiúnta an NUJ, Seamus Dooley, achainí ar an Taoiseach tarrtháil speisialta airgeadais a thabhairt ar nuachtáin áitiúla. 

Beidh tuilleadh ag Ailbhe Ó Monacháin faoi scéal seo ar Nuacht TG4 ag 19:00