Tá sé fógartha ag an Rialtas go bhfuil siad chun Béile Scoile a chur ar fáil don cheathrú milliún dalta scoile a bhíodh á bhfáil ar scoil faoin gClár Béile Scoile. Tá fáilte curtha ag scoileanna roimh an scéal agus ag lucht lónadóireachta atá buailte go dona mar gheall ar an gcoróinvíreas ó cuireadh srianta soisialta i bhfeidhm.  

Cuireann An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí beatha ar fáil do 1,580 scoil agus eagraíocht ar fud na tíre faoin gClár Béile Scoile.  Baineann 250,000 dalta scoile leas as an gclár seo.

Is ar scoileanna DEIS na tíre atá formhór na ndaltaí sin ag freastal. Tá sé mar aidhm ag an gclár, bia folláin a chur ar fáil go rialta do dhaltaí scoile nach bhfuil sé ar a gcumas bia folláin a fháil.  

Nuair a dúnadh na scoileanna de bharr an choróinvíris, cuireadh stop leis an gclár rud a d'fhág ní amháin na daltaí atá ag braith ar an mbeatha gann ach comhlachtaí lónadóireachta iad fhéin ar an ngannchuid. 

De réir na scéime nua ón tseachtain seo chugainn i leith, cuirfear málaí bia ar fáil do theaghlaigh na bpáistí atá i dteideal na mbéilte scoile, in áit na mbéilte laethúla. Mála sa tseachtain a bheidh i gceist, ach deir comhlacht amháin a sholáthraíonn na béitle gur féídir go mbeidh ganntanas in earraí áirithe ann. Tá Glanmore Foods ag impí ar sholáthróirí Éireannacha dul i dteagmháil leo más acmhainn dóibh bia ar nós cáise a sholáthar ina mhórchuid ag an am.

Tá fáilte curtha ag scoileanna roimh phleananna an Rialtais

I ráiteas chuig Nuacht, dúirt an Roinn Coimirce Sóisialaí go bhfuil siad chun leanúint ar aghaidh leis an scéim i rith na géarchéime agus i rith laethanta saoire na Cásca. Tá cuireadh tugtha acu do na scoileanna ar fad atá ar an gclár, páirt a ghlacadh, ach níl fhios acu an mó scoil a dhéanfaidh sin.

Cuirfear tús leis an gclár an tseachtain seo chugainn.