Fógraíodh 302 cás nua den gcoróinvíreas i bPoblacht na hÉireann tráthnóna agus tugadh le fios go bhfuil triúr eile tar éis bháis.

Tá an coróinvíreas ar 2,121 duine ar fad in Éirinn anois agus tá 22 duine tar éis bháis go dtí seo.

I dTuaisceart Éireann inniu, deimhníodh 32 cás nua den víreas agus an galar ar 275 duine sa Tuaisceart anois. Tá triúr eile tar éis bháis ó thuaidh de dheasca an víris.

San Iomlán ar Oileán na hÉireann, tá an víreas ar 2,396 duine agus tá 35 duine tar éis bháis. 

Bhuail an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí le chéile arís inniu, an tríú huair an tseachtain seo agus líon na ndaoine a bhfuil an víreas orthu agus líon na marbh ag méadú lá i ndiaidh lae. 

Bhí na daoine ar fad a bhásaigh in Éirinn lonnaithe i láithreacha ospidéil nó i dtithe altranais. 

Dúirt an Príomhoifigeach leighis an Dochtúir Tony Holohan go bhfuil ana chuid oibre le déanamh acu agus go raibh an tír seo ag ullamhú do chásanna ar nós cásanna atá feicthe i dtíortha eile ach dúirt sé nach bhfuil sé ag rá go mbeidh an scéal chomh dona céanna anseo in Éirinn. 

Go dtí seo, ar an meán bhí an chuid is mó do na daoine a bhásaigh tuairim is 79 bliain d'aois.