Tá oifigigh Rialtais ag réiteach áiteanna faoi láthair a bhféadfaí leas a bhaint astu go sealadach mar mharbhlanna ar fhaitíos go dtiocfaidh ardú as cuimse ar an líon daoine a chaillfear de bharr an ghalair Covid-19. 

Dúirt Liz Canavan ó aonad polasaí sóisialta Roinn an Taoisigh gur ábhar íogair é seo ach go gcaithfear a bheith réitithe sa chás go dteastóidh na marbhlanna. 

Ag ócáid faisnéise i dTithe an Rialtais, thug Liz Canavan le fios freisin go gcaithfidh an tionscal tógála na rialacha maidir le scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm as seo go ceann dhá lá, é sin nó dúnadh. 

Dúirt sí go mbeidh ar gach láthair thógála duine ar leith a bheith acu a bheas freagrach as oibrithe a choinneáil amach óna chéile. 

Dúirt Liz Canavan chomh maith go bhfuil an Rialtas fós ag iarraidh teacht i gcabhair ar 2,000 Éireannach atá sáinnithe i dtíortha coigríche mar gheall ar an éigeandáil sláinte. 

Tá cuid acu i gcruatan anois agus iad leagtha as a gcuid oibre.

D'fhág 160 duine as an tír seo Perth san Astráil aréir le teacht abhaile. Bhí siad ar eitleáin a bhí eagraithe ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha.