Tá sé ráite ag an Institiúid Eacnamaíochta agus Taighde Sóisialta go bhféadfadh laghdú os cionn 7% teacht ar gheilleagar na tíre agus go bhféadfadh an ráta dífhostaíochta méadú go dtí 18% i mbliana mar gheall ar an éigeandáil sláinte. 

Deirtear sa tuarascáil is deireanaí ón Institiúid gurb é an coróinvíreas an bhagairt is mó ar an ngeilleagar ó tharla an ghéarchéim airgeadais.

Deirtear go dtiocfaidh laghdú 7.1% ar an ngeilleagar i mbliana má fhágtar i bhfeidhm ar feadh dhá sheachtain déag na srianta atá tugtha isteach ag an Rialtas le dul i dtreis leis an ngalar Covid-19.

Agus tá an Banc Ceannais le scríobh chuig comhlachtaí árachais faoin gcaoi a bhfuil siad ag caitheamh le héilimh a bhaineann leis an éigeandáil sláinte.

Tá lucht gnó ag clamhsán nach bhfuil roinnt de na comhlachtaí sásta aon cheo a íoc leo cé go bhfuil sé ráite ina gcuid polasaithe go bhfaighidís cúiteamh dá gcuirfí as dá gcuid oibre.