Beidh cruinniú ag an bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte arís inniu leis an gcor is deireanaí i ngéarchéim an choróinvíris sa tír seo a phlé.

Pléifidh siad freisin foláireamh atá tugtha ag an an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú gur féidir nach mbeidh sé d'acmhainn ag an gcóras sláinte anseo dul i ngleic leis an líon daoine a bheas an-tinn de bharr an víris.

Déanfaidh siad athbhreithniú ar na srianta atá tugtha isteach le forleathadh an choróinvíris a chosc agus déanfaidh siad a machnamh chomh maith ar bheartais eile a chur i bhfeidhm.

Dúirt Príomh-Oifigeach Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an Dr Colm Mac Éinrí go bhféadfaí bardaí ar leith d'othair a bhfuil an galar Covid-19 orthu a bhunú i roinnt ospidéal.

Dearbhaíodh aréir go bhfuil 235 cás nua den ghalar Covid-19 sa Stát, rud a fhágann go bhfuil sé ar 1,564 duine.

Dearbhaíodh freisin gur bhásaigh beirt eile dá bharr. Naonúr ar fad atá caillte leis an ngalar sa Phoblacht.

Tá 39 duine in aonaid dianchúraim.

209 cás atá sa Tuaisceart agus tá seachtar básaithe ann dá bharr.