Tá rialacha nua tugtha isteach ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi thástáil a fháil don choróinvíreas. 

Caithfidh daoine dhá chomhartha sóirt den víreas a bheith orthu feasta - fiabhras agus ceachtar acu casacht nó giorra anála - nó ní dhéanfar an tástáil orthu.

Tá eisceachtaí ann agus ní bhaineann na rialacha nua le gach dream. Déanfar tástáil i gcónaí ar dhaoine a bhí gar do dhuine a bhfuil an víreas air, ar oibrithe cúraim sláinte agus ar dhaoine a bhfuil deacrachtaí sláinte acu cheana féin. 

Iarrtar ar dhaoine atá ag fanacht le tástáil - daoine ar tógadh sampla uathu ach nach ndearnadh tástáil orthu fós - labhairt arís lena ndochtúir teaghlaigh. 

Tá na rialacha nua seo ag teacht leis na treoirlínte is deireanaí atá eisithe ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Dearbhaíodh aréir go bhfuil 204 cás nua den ghalar Covid-19 sa Stát, rud a fhágann go bhfuil sé ar 1,329 duine. Dearbhaíodh freisin gur seachtar atá básaithe dá bharr. 209 cás atá sa Tuaisceart agus tá seachtar básaithe ann dá bharr.

Tháinig srianta nua i bhfeidhm sa Phoblacht ag meánoíche aréir féachaint le cosc a chur ar fhorleathadh an víris.

Tá ionaid nach bhfuil aon phráinn lena gcuid seirbhísí dúnta ach fanfaidh ollmhargaí agus cógaslanna oscailte.

Tá páirceanna carbhán, amharclanna, clubanna, ionaid aclaíochta, siopaí gruagaire agus margaí eallaigh dúnta, agus seirbhís-beir-leat amháin atá ar fáil ó bhialanna. 

Beidh níos mó Gardaí ar dualgas in áiteanna poiblí le cinntiú go gcloífear leis an ordú seo.

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal Donohoe go ndéanfaidh an Rialtas a ndícheall dul i ngleic leis an mbrú a chuirfeas an ghéarchéim sláinte ar an ngeilleagar. 

Dúirt sé go leagfar amach amárach na rialacha a bhaineann leis na beartais éagsúla tacaíochta atá ceadaithe ag an Rialtas.