Tá soiléiriú déanta ag an Rialtas maidir leis na scéimeanna tacaíochta airgeadais atá le tabhairt isteach do dhaoine atá dífhostaithe agus d'oibrithe atá thíos leis de bharr na héigeandála sláinte.

I gcás daoine a scaoileadh chun bealaigh, ardófar an íocaíocht tacaíochta dífhostaíochta ó €203 sa tseachtain go dtí €350. Íocfar an méid céanna le daoine féinfhostaithe atá díomhaoin anois chomh maith.

Maidir le daoine atá fós ag obair, tá sé socraithe ag an Rialtas scéim fóirdheontais a thabhairt isteach faoina n-íocfaidh an Stát 70% dá dtuarastail. Beidh teorainn €410 sa tseachtain leis an íocaíocht seo.  

Dhá sheachtain déag a mhairfeas an scéim fóirdheontais agus beidh cead ag fostóir cur leis an méid a íocfas an Stát.  

Sular féidir le fostóirí earraíocht a bhaint as an scéim, caithfidh siad a chruthú go bhfuil laghdú 25% tagtha ar a n-ioncam agus go bhfuil deacrachtaí acu teacht ar airgead. 

Idir €3.5 billiún agus €4 bhilliún a chosnós an scéim fóirdheontais. 

Ceaptar go gcuirfear tús le híocaíochtaí an tseachtain seo chugainn agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim a riarfas an scéim.